معاون پژوهشی مرکز

379

دکتر سمانه ملازاده

  

دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری پزشکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رزمه CV

پست الکترونیکی:

samanehmollazadeh@yahoo.com

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ساختمان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

 

شرح وظايف معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

 

1- پيگيري امور مربوط به اخذ موافقت قطعي مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

2- نظارت بر كليه امور پژوهشي مركز اعم از چگونگي نگارش پروپوزالها، روند نگارش و چاپ مقالات

3- نظارت بر سلامت روند اخلاق پژوهش در مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

4- نظارت بر حسن انجام كار كارشناسان آزمايشگاه مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

5- برنامه ريزي منظم و منسجم براي برگزاري دوره اي جلسات شوراي پژوهشي و هيئت موسس مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

6- نظارت بر انجام طرح هاي تحقيقاتي مصوب بر مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي
از مجموع 3 رأی