تجهیزات مرکز

324

 

تجهیزات مرکز

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC(Analytical)   

1عدد

کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS) Schimadzu

1عدد

روتاری

1عدد

HPLC(Preparative)

1عدد

میکروپلیت ریدر(الایزا ریدر)

1عدد

فریز درایر

1عدد

اولتراسونیک (sonicator)

1عدد

انکوباتور

2عدد

سانتریوفیوژفالکون

1عدد

سانتریوفیوژمیکروتیوپ

1عدد

ترازو دیجیتال حساس

1عدد

ترازوی معمولی

1عدد

بن ماری

1عدد

هیتر مگنت استیرر

1عدد

PHمتر

1عدد

شیکر

1عدد

فور

1عدد

ورتکس

1عدد

ست سمپلر متغیر

3عدد

ست سمپلر ثابت

2عدد

هود لامینار کلاس 2

1عدد

هود

2عدد

کابینت UV

1عدد

کلونی کانت

1عدد

آسیاب

1عدد

چیلر(خنک کننده)

1عدد

ست اسانس گیری(کلونجر)

1عدد

ست عصاره گیری (سوکسوله)

1عدد

آب مقطر گیری

1عدد

 

 
از مجموع 1 رأی