هرباریوم گیاهان دارویی و سمی استان خراسان شمالی

351

 


هرباریوم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در سال 93با 350گونه راه اندازی گردیدو هم اکنون شامل 400 گونه بومی استان خراسان شمالی و 300گونه غیر بومی از سراسر کشورمی باشد.

 

 

 

 

 

 
از مجموع 3 رأی