درباره ما (معرفی مرکز)

161

مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی (Natural Products and Medicinal Plants Research Center)

 

تاریخچه

مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در سال ۱۳۹۱ تاسیس ، در سال ۱۳۹۳ موافقت اصولی خود را دریافت و در سال 1402 مواقت قطعی دریافت نمود.

 

چشم انداز

این مرکز کوشش می نماید تا با گسترش فعالیت های پژوهشی کاربردی مرتبط با فرآورده های ‏طبیعی بتواند الگوی مناسبی برای سایر مراکز تحقیقاتی باشد و در آینده به عنوان قطب تحقیقات ‏فرآورده‌های طبیعی در کشور مطرح گردد.‏

 

ماموریت

گسترش پژوهش‌های علمی و شناخت دقیق تر خصوصیات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی و ارائه روش ‌های بهینه کاربردهای بالینی آن‌ها.‏

 

گرایش پژوهشی

گیاهان دارویی

 

نوع مرکز

دولتی

 
از مجموع 1 رأی