طی حکمی از سوی دکتر امیر علی قهرمانی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر امیر امانی به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی دانشگاه منصوب شدند. پیش از این دکتر پیمان آل شیخ مدیر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی دانشگاه بودند.

 


از مجموع 1 رأی