کلاس آموزشی روش تحقیق در تاریخ نهم و دهم خرداد 1401 در محل سالن شهید نودهی دانشکده پرستاری توسط خانم دکتر سمانه ملازاده برگزار گردید.

در این کلاس درباره نحوه  صحیح نوشتن طرح تحقیقاتی بحث شد.

 


از مجموع 1 رأی