News RSS Feed fa-IR ١٤٠٢/٧/١٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت جدید مرکز گیاهان دارویی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی عضویت فعال مرکز در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/95505/عضویت فعال مرکز در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ١٤٠٢/٧/١٠ تازه های علمی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/95482/تازه های علمی گیاهان دارویی ١٤٠٢/٧/٩ طرح مهر فناوری و نوآوری برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/95469/طرح مهر فناوری و نوآوری برگزار می شود ١٤٠٢/٧/٩ برای نخستین بار؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی مقاله با ضریب تاثیر 37.4 به چاپ رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/95413/برای نخستین بار؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی مقاله با ضریب تاثیر 37.4 به چاپ رساند ١٤٠٢/٧/٨ اخد موافقت قطعی مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/95162/اخد موافقت قطعی مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/٧/١ مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکزتحقیقات فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/94156/مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکزتحقیقات فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٢/٥/٣٠ سرپرست مرکز فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی منصوب شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/94154/سرپرست مرکز فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی منصوب شد. ١٤٠٢/٥/٣٠ انتشار اولين ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/94153/انتشار اولين ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/٥/٣٠ ایام سوگواری حسینی تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/93379/ایام سوگواری حسینی تسلیت باد ١٤٠٢/٥/١ بازدید معاون و مدیران تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/93378/بازدید معاون و مدیران تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٢/٥/١ نشست هم اندیشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه با اداره محیط زیست با هدف تحقق بخشیدن به شعار سال برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/92542/نشست هم اندیشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه با اداره محیط زیست با هدف تحقق بخشیدن به شعار سال برگزار شد. ١٤٠٢/٤/٣ بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/91511/بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٢/٢/٣١ تقدیر از استاد نمونه دانشگاه در سال 1402 به مناسبت روز استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/91510/تقدیر از استاد نمونه دانشگاه در سال 1402 به مناسبت روز استاد ١٤٠٢/٢/٣١ شرکت در چهارمین کنفرانس نانوپزشکی و ایمنی نانو (NMNS 2023) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/91509/شرکت در چهارمین کنفرانس نانوپزشکی و ایمنی نانو (NMNS 2023) ١٤٠٢/٢/٣١ تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/91508/تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاهی ١٤٠٢/٢/٣١ ارائه دستاوردهای علمی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در نمایشگاه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/91015/ارائه دستاوردهای علمی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در نمایشگاه هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٧ بازدید مجازی از مرکز فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی توسط مسئولین محترم معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/90085/بازدید مجازی از مرکز فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی توسط مسئولین محترم معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ١٤٠٢/١/٢٧ ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/87938/ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت ١٤٠١/١١/٥ برترین‌های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تجلیل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/87010/برترین‌های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تجلیل شدند ١٤٠١/٩/٢٨ درخشش اعضا هیات علمی مرکز در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/87012/درخشش اعضا هیات علمی مرکز در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۲ ١٤٠١/٩/٢٨ بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/86950/بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٩/٢٧ برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/85646/برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٨/٢١ بازدید از آزمایشگاه ها و گلخانه دانشگاه پیام نور استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/85448/بازدید از آزمایشگاه ها و گلخانه دانشگاه پیام نور استان ١٤٠١/٨/١١ بازدید از آزمایشگاه ها و گلخانه دانشگاه پیام نور استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/85447/بازدید از آزمایشگاه ها و گلخانه دانشگاه پیام نور استان ١٤٠١/٨/١١ سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/84992/سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ١٤٠١/٧/٢٠ انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/84647/انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٦/٢٨ انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/84646/انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٦/٢٨ انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/84645/انجام تست GC-MS در مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٦/٢٨ بازدید دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان اسفراین از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/83284/بازدید دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان اسفراین از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٤/١٣ بازید اعضا هیات علمی و کارشناسان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/83176/بازید اعضا هیات علمی و کارشناسان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ١٤٠١/٤/٧ بازدید اعضا محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان از مرکز گیاهان دارویی و Animal Lab دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/83083/بازدید اعضا محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان از مرکز گیاهان دارویی و Animal Lab ١٤٠١/٤/٥ برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/82993/برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠١/٣/٣١ کلاس آموزشی سرچ توسط خانم دکتر ملازاده معاون محترم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/82992/کلاس آموزشی سرچ توسط خانم دکتر ملازاده معاون محترم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی برای کارکنان ١٤٠١/٣/٣١ برگزاری کلاس آموزشی سرچ توسط خانم دکتر ملازاده معاون محترم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/82991/برگزاری کلاس آموزشی سرچ توسط خانم دکتر ملازاده معاون محترم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ویژه کارکنان ١٤٠١/٣/٣١ برگزاری کلاس روش تحقیق توسط خانم دکتر سمانه ملازاده معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ویژه کارکنان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/82483/برگزاری کلاس روش تحقیق توسط خانم دکتر سمانه ملازاده معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ویژه کارکنان دانشگاه ١٤٠١/٣/١١ انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/82232/انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی ١٤٠١/٣/٢ برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/79476/برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٠/١٠/٢٩ بازدید اعضا هیات موسس و کارکنان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی از شرکت بهار عصاره شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/78060/بازدید اعضا هیات موسس و کارکنان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی از شرکت بهار عصاره شهرستان فاروج ١٤٠٠/٨/٢٥ اولین ثبت اختراع در مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75561/اولین ثبت اختراع در مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٠/٤/٩ شروع تکثیر خرگوش آزمایشگاهی در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75560/شروع تکثیر خرگوش آزمایشگاهی در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٠/٤/٩ برگزاری جلسه هماهنگی استارت آپ ویکند فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75511/برگزاری جلسه هماهنگی استارت آپ ویکند فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٠/٤/٧ بازدیدجناب آقای دکتر نور بخش مشاور عالی کمیته ملی اخلاق کشوری وزارت بهداشت از محل آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75378/بازدیدجناب آقای دکتر نور بخش مشاور عالی کمیته ملی اخلاق کشوری وزارت بهداشت از محل آزمایشگاه حیوانات ١٤٠٠/٣/٣٠ بازدید تیم ارزیابی اعتبار سنجی دانشکده پزشکی از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75305/بازدید تیم ارزیابی اعتبار سنجی دانشکده پزشکی از مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٠/٣/٢٤ برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در محل animal lab دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75202/برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در محل animal lab دانشگاه ١٤٠٠/٣/١٩ بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاون محترم علم و فناوری رییس جمهور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75109/بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاون محترم علم و فناوری رییس جمهور ١٤٠٠/٣/١٢ برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه HPLC دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75034/برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه HPLC ١٤٠٠/٣/٩ تولید آنتی اکسیدان خوراکی با منشا گیاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75017/تولید آنتی اکسیدان خوراکی با منشا گیاهی ١٤٠٠/٣/٨ چاپ مقاله در مجله معتبر Q1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/75009/چاپ مقاله در مجله معتبر Q1 ١٤٠٠/٣/٨ مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://Npmp.nkums.ac.ir/Content/74814/مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٤٠٠/٢/٢٧